Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu w Ołomuńcu Komitet Monitorujący Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 2 projekty flagowe, 6 projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz 15 projektów Pomocy Technicznej.
Projekty flagowe
Wybrane do…
Zobacz więcej: Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania