Program Polska-Białoruś-Ukraina lokomotywą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Program Polska-Białoruś-Ukraina lokomotywą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Unijny program Polska-Białoruś-Ukraina (P-B-U) cieszy się dużym zainteresowaniem. W perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 na jego realizację przeznaczono 170 mln euro. Projektów jest wielokrotnie więcej niż dostępnych środków, które zostaną rozdysponowane w dwóch…
Zobacz więcej: Program Polska-Białoruś-Ukraina lokomotywą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa