Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim

Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim

Polskie Euroregiony Beskidy, Karpacki i Tatry oraz Samorządowy Kraj Żyliński i Samorządowy Kraj Preszowski zarządzają w programie Interreg V-A Polska – Słowacja tzw. Funduszem Mikroprojektów. Na jego realizację przeznaczono 23,9 mln euro z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego…
Zobacz więcej: Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim