Referencje

Współpracę z nami wybrali m.in.:

Gmina Milicz Gmina Moszczenica
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
21w.pl Sylwester Kowal Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Promatic Jacek Czujak Centrum Edukacyjne „ANESPO” Aneta Krzykawska
Dolina Smerfów Sp. z o.o. Jolanta Arciszewska V-CAR Mechanika Pojazdowa Paweł Leszczyński
Przedsiębiorstwo Prod.-Usługowo-Handlowe „Red Lion” Łukasz Klósak Grabowskie Centrum Ratownicze
ŻAR-BUD Żarnik Marcin Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Help” Edward Bielecki
P.U.H „SZNIWAN” Tomasz Grejber Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”
International Beauty Projects Anna Ciechomska Medical Moment
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Skrzatów” PPHU „ALABOS” Piotr Sobala
Firma Rodzinna Małek Ośrodek Szkolenia Kursowego WUBEX
MATEO Mateusz Szeląg PHU Wojciech Janas
„Twoja Podpora”- Walenty Bereza Przychodnia  Weterynaryjna-Andrzej Jarzębowski
Szkoła Języków Obcych CE Lingua Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej ORBE Sp. z o.o.

 

Nasze usługi 

 

Dobór programów wsparcia do potrzeb inwestycyjnych

Każdy program wsparcia wiąże się z innymi celami, jakie realizuje, a tym samym – innymi projektami inwestycyjnymi, jakie współfinansują jego działania. Nie jest łatwo przebić się przez wszystkie regulaminy i dokumentacje projektowe, by znaleźć ten najbardziej dopasowany do potrzeb inwestycyjnych firmy, a także ten, w którym mamy możliwość (np. pod kątem formalnym) uczestniczyć i starać się o dotację. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma może starać się o dofinansowanie planowanej inwestycji, skorzystaj z naszych usług doboru programów wsparcia do potrzeb inwestycyjnych. W ramach tej usługi dokonujemy przeglądu planów inwestycyjnych firmy z punktu widzenia szans na pozyskanie wsparcia publicznego w Polsce oraz wybieramy najlepsze programy wsparcia do zaplanowanych już inwestycji.

 

Optymalizacja projektów inwestycyjnych pod kątem wsparcia finansowego

Nasze doświadczenie w dziedzinie projektów unijnych owocuje wiedzą na temat tego, jak zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, a tym samym pozyskania dofinansowania. Czasami już na początku możesz przyjąć złe założenia związane z projektem lub nie przedstawić wiarygodnych przesłanek przemawiających za jego realizacją. Warto też poznać, co może mieć pozytywny wpływ na ostateczny wynik. Naszym Klientom, którzy chcą skorzystać z tej wiedzy oferujemy usługę optymalizacji projektów inwestycyjnych pod kątem wsparcia finansowego. Polega ona na udzieleniu rekomendacji działań, które zwiększają szansę na pozyskanie finansowania, pod względem m.in.:

 1. – wnioskodawcy (w tym partnerów projektu – w przypadku konsorcjum), zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym (np. posiadanych zasobów),
 2. – przedmiotu projektu (w tym celów projektu, założeń do efektów projektu),
 3. – zaplanowanych w ramach projektu wydatków,
 4. – założonych wskaźników projektu,
 5. – harmonogramu projektu (w tym działań zaplanowanych na poszczególne etapy projektu),
 6. – jakościowych i ilościowych rezultatów projektu,
 7. – dokumentacji aplikacyjnej (w tym załączników do wniosku),
 8. – wpływu na politykę horyzontalną,
 9. – innych czynników zależnych od przedmiotu projektu, wytycznych programu wsparcia itp.

 

Opracowanie planu rozwoju firmy z wykorzystaniem środków unijnych

Fundusze Europejskie umożliwiają rozwój polskim firmom w wielu aspektach. Każdy program wsparcia obejmuje różne zakresy projektów inwestycyjnych. To, w jakich obszarach rozwiniesz swój biznes z wykorzystaniem środków unijnych zależy głównie od Twoich planów rozwojowych. Możesz rozwinąć firmę w jednym obszarze (np. przyspieszyć realizację procesów biznesowych w firmie) lub w wielu innych (np. wdrożenie nowego produktu lub usługi, budowa laboratorium prac B+R). Chcesz w pełni wykorzystać możliwości płynące z funduszy europejskich? Skorzystaj z naszej usługi opracowania planu rozwoju firmy z wykorzystaniem środków unijnych. Obejmuje ona m.in.:

 1. – analizę działalności firmy,
 2. – analizę zasobów firmy,
 3. – identyfikację możliwych kierunków rozwoju,
 4. – opracowanie planów inwestycyjnych,
 5. – wybór programów wsparcia,
 6. – harmonogram działań (w tym tych przygotowujących do spełnienia wszystkich wytycznych) związanych z pozyskaniem środków na realizację projektów inwestycyjnych.

 

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Korzystanie z dofinansowania unijnego otwiera możliwości realizacji wielu działań z zakresu rozwoju i poprawy efektywności funkcjonowania firmy, jak również ułatwia wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług.

Dotację można otrzymać m.in. z zakresu:

 1. – stworzenia systemów i aplikacji informatyczne,
 2. – zakupu gruntów i budynków,
 3. – zakupu sprzętu informatycznego,
 4. – udziału w targach i misjach zagranicznych,
 5. – zakupu aparatury naukowo-badawczej,
 6. – wsparcia realizacji działań promocyjnych,
 7. – usług informatycznych, doradczych, analizy.

 

Monitoring i rozliczanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych to duży sukces, ale też duże zobowiązanie.
W trakcie realizacji projektu należy ściśle trzymać się zapisów dokumentacji aplikacyjnej, a na końcu osiągnąć wszystkie założone cele i wskaźniki. Standardem realizacji projektu współfinansowanego z funduszy europejskich są takie działania jak:

 1. – kontrola zapisów dokumentacji aplikacyjnej,
 2. – zachowanie odpowiednich procedur zakupowych (w tym przetargi),
 3. – monitoring i dokumentowanie osiągnięcia wskaźników projektu,
 4. – bieżąca współpraca z instytucjami wdrażającymi i pośredniczącymi,
 5. – dokumentowanie wydatków (faktury, protokoły, specyfikacje itp.),
 6. – inne działania zależne od przedmiotu projektu.

 

Opracowanie dokumentów strategicznych

Aplikowanie o pozyskiwanie funduszy europejskich wymaga jasno określonej strategii działania. Dlatego proponujemy opracowanie dokumentów strategicznych uwzględniających kierunki rozwoju lub rewitalizacji obszarów, w których planujecie Państwo realizować działania naprawcze, rozbudowujące lub unowocześniające, finansowane ze środków unijnych dostępnych ich realizację w bieżącej Perspektywie 2014- 2020. Celem opracowania trafnych założeń wyjściowych i celów strategicznych, realizujemy usługi doradcze oraz eksperckie polegające na wykonaniu diagnoz, analiz i opinii na potrzeby wykonania strategii.

W szczególności opracowujemy:

 1. – Strategie rozwoju miast/gmin/powiatów,
 2. – Lokalne Programy Rewitalizacji,
 3. – Plany Inwestycyjne,
 4. – Programy Ochrony Środowiska,
 5. – Strategie marketingowe i promocyjne.Raporty Oddziaływania na Środowisko,

 

W szczególności nasze działania obejmują:

 1. – samodzielne opracowanie dokumentacji analitycznej – diagnozę stanu i inne niezbędne analizy,
 2. – przygotowanie założeń strategicznych celów i zadań operacyjnych,
 3. – przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 4. – opracowanie ostateczne projektu strategii,
 5. – uczestniczenie w pracach Rady nad dokumentem.

Świadczymy również usługi w zakresie aktualizacji Strategii.