Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego – 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego – 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

2 marca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 1852/VI/20 w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), wskazanego w Kontrakcie…
Zobacz więcej: Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego – 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego