Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

21 października 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1335/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)