Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru nr RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18 – ZIT AW

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru nr RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18 – ZIT AW

28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5900/V/18 w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru nr RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18 – ZIT AW