Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Od 31 października do 30 listopada 2018 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Wiedza Edukacji Rozwój). 
Jaki…
Zobacz więcej: Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!