Tag Archives: dofinansowanie

Nowe umowy o dofinansowanie w sektorze transportu

Trzy umowy o dofinansowanie projektów z sektora transportu podpisano dziś w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na realizacje tych umów, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostanie przeznaczonych łącznie 475,8 mln zł ze środków unijnych.
Projekty, na…
Zobacz więcej: Nowe umowy o dofinansowanie w sektorze transportu

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

18.11.2020 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 rok, a w dniu 26.11.2020 r. – weryfikację projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji…
Zobacz więcej: Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaakceptował propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) organizacji nowego konkursu. Dzięki niemu będzie więcej szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej.
Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom…
Zobacz więcej: POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Odcinek S3 częściowo udostępniony dla ruchu

20 listopada 2020 r. oddano do ruchu jedną jezdnię drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Polkowice Południe a węzłem Lubin Północ o długości około 6 km.
Udostępniona została jezdnia południowa tj. jezdnia w kierunku Legnicy, wyposażona w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Ruch…
Zobacz więcej: Odcinek S3 częściowo udostępniony dla ruchu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Instytucja Zarządzająca transnarodowym programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (Miasto Wiedeń) rozpoczęła 6 listopada br. konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag w…
Zobacz więcej: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Ruszyła budowa nowych torów kolejowych w porcie w Gdyni

W gdyńskim porcie kontynuowane są prace mające na celu ułatwianie dostępu do portu od strony lądu. Rozpoczął się kolejny etap prac – budowa nowych torów. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, współfinansowanego ze…
Zobacz więcej: Ruszyła budowa nowych torów kolejowych w porcie w Gdyni

„Kto zajmuje się dostępnością cyfrową”. Raport edycja 2020

Prezentujemy trzecią edycję badania społeczności osób zajmujących się w Polsce dostępnością cyfrową „Profil dostępnościowca”. Autorem wszystkich badań jest pan Kuba Dębski.
W tegorocznej edycji badania autor większy nacisk położył na temat rozwoju osób zajmujących się dostępnością. Jak…
Zobacz więcej: „Kto zajmuje się dostępnością cyfrową”. Raport edycja 2020

Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach realizuje projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Właśnie odebrano instalację fotowoltaiczną będącą…
Zobacz więcej: Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla z unijnym dofinansowaniem

Jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych, a także realizacja szeregu obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych, których zadaniem jest odciążenie miejscowości od nadmiernego…
Zobacz więcej: Obwodnica Kędzierzyna-Koźla z unijnym dofinansowaniem

Program Infrastruktura i Środowisko współfinansuje drogi w stolicy

Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa do granic miasta otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Właśnie podpisano umowę o dofinansowanie na tę inwestycję.
Ciąg ulic Marsa-Żołnierska stanowi jedną z…
Zobacz więcej: Program Infrastruktura i Środowisko współfinansuje drogi w stolicy