Tag Archives: dofinansowanie

Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać atrakcje do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać atrakcje do Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jeśli nie zgłosiłeś jeszcze swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich zrób to jak najszybciej. Zostały tylko 3 dni naboru!
Projekty można zgłaszać do 24 kwietnia 2017 r. Wejdź na…
Zobacz więcej: Jeszcze tylko przez 3 dni można zgłaszać atrakcje do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Pozytywna ocena bytomskiego projektu

10 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki oceny przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej,…
Zobacz więcej: Pozytywna ocena bytomskiego projektu

Konkurs "Młodzi wiedzą o funduszach"

Ruszyła VII edycja Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. 
Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.   
Nagrody dla…
Zobacz więcej: Konkurs "Młodzi wiedzą o funduszach"

Brandenburgia-Polska: posiedzenie Komitetu Monitorującego

12 kwietnia 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne posiedzenie w ramach programu Brandenburgia-Polska. Komitet Monitorujący, składający się z przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii,…
Zobacz więcej: Brandenburgia-Polska: posiedzenie Komitetu Monitorującego

Nabór na ekspertów do oceny projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina

Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór ekspertów do oceny projektów składanych w programie Polska-Białoruś Ukraina. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu szuka osób z wiedzą i doświadczeniem w zakresie m.in. współpracy transgranicznej, rozwoju regionalnego oraz…
Zobacz więcej: Nabór na ekspertów do oceny projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina

Zaktualizowane zestawy logotypów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020).
Aktualizacja…
Zobacz więcej: Zaktualizowane zestawy logotypów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 31 marca 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 31 marca 2017 r. złożono 48 639 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę  293,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 183,8 mld zł.
Umowy…
Zobacz więcej: Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 31 marca 2017 r.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza…
Zobacz więcej: Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Program Polska-Białoruś-Ukraina: Oddział w Rzeszowie otwarty dla wnioskodawców

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk uroczyście zainaugurowali 30 marca 2017 r. działalność Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu Polska-Białoruś-Ukraina w Rzeszowie.

Program realizowany jest w ramach…
Zobacz więcej: Program Polska-Białoruś-Ukraina: Oddział w Rzeszowie otwarty dla wnioskodawców

Otwarto obwodnicę Wielunia realizowaną w ramach projektu Budowa obwodnicy Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74

30 marca 2017 roku otwarto obwodnicę miasta Wielunia. Projekt realizowany jest z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w IV priorytecie: Infrastruktura drogowa dla miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i…
Zobacz więcej: Otwarto obwodnicę Wielunia realizowaną w ramach projektu Budowa obwodnicy Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74