Tag Archives: dofinansowanie

Sukces w czasach pandemii – spotkanie roczne z Komisją Europejską

Instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 omówiły postępy w realizacji Programu. 10 grudnia 2020 roku miało miejsce spotkanie roczne z Komisją Europejską, które odbyło się w formule on-line.

2 590 podpisanych do tej pory umów o…
Zobacz więcej: Sukces w czasach pandemii – spotkanie roczne z Komisją Europejską

ZaFunduj sobie pod choinkę sukces!

Nadszedł czas przygotowań do świąt. Czego możemy sobie życzyć przy wigilijnym stole? Zdrowia, spokoju, normalności, która pozwoli na bliskość. Ale też szans na rozwój, który pandemia spowolniła. Fundusze Europejskie mogą pomóc spełnić część tych życzeń. Za kilka tygodni…
Zobacz więcej: ZaFunduj sobie pod choinkę sukces!

Wsparcie z Wielkopolskiego Programu Regionalnego na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania unijnego z Wielkopolskiego Programu Regionalnego na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną (Poddziałanie 4.5.4).
Marszałek Marek Woźniak podpisał cztery umowy na dofinansowanie unijne…
Zobacz więcej: Wsparcie z Wielkopolskiego Programu Regionalnego na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

Co łączy most w Szczecinie z tunelem w Warszawie?

Oba przedsięwzięcia dostaną wsparcie ze środków europejskiego instrumentu Łącząc Europę – CEF Transport. INEA (Agencja Wykonawcza Komisji Europejskie ds. CEF) podpisała umowy grantowe dla dwóch projektów: z Urzędem Miasta Warszawa na wsparcie Analizy możliwości rozwoju…
Zobacz więcej: Co łączy most w Szczecinie z tunelem w Warszawie?

Nowe umowy o dofinansowanie w sektorze transportu

Trzy umowy o dofinansowanie projektów z sektora transportu podpisano dziś w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na realizacje tych umów, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostanie przeznaczonych łącznie 475,8 mln zł ze środków unijnych.
Projekty, na…
Zobacz więcej: Nowe umowy o dofinansowanie w sektorze transportu

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

18.11.2020 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 rok, a w dniu 26.11.2020 r. – weryfikację projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji…
Zobacz więcej: Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaakceptował propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) organizacji nowego konkursu. Dzięki niemu będzie więcej szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej.
Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom…
Zobacz więcej: POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Odcinek S3 częściowo udostępniony dla ruchu

20 listopada 2020 r. oddano do ruchu jedną jezdnię drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Polkowice Południe a węzłem Lubin Północ o długości około 6 km.
Udostępniona została jezdnia południowa tj. jezdnia w kierunku Legnicy, wyposażona w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Ruch…
Zobacz więcej: Odcinek S3 częściowo udostępniony dla ruchu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Instytucja Zarządzająca transnarodowym programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (Miasto Wiedeń) rozpoczęła 6 listopada br. konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag w…
Zobacz więcej: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Ruszyła budowa nowych torów kolejowych w porcie w Gdyni

W gdyńskim porcie kontynuowane są prace mające na celu ułatwianie dostępu do portu od strony lądu. Rozpoczął się kolejny etap prac – budowa nowych torów. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, współfinansowanego ze…
Zobacz więcej: Ruszyła budowa nowych torów kolejowych w porcie w Gdyni