Tag Archives: dofinansowanie

Pierwszy milion… można zdobyć!

Przedsiębiorcy reprezentujący firmy z branż medycznej, informatycznej oraz transportowej przyjechali zapoznać się z efektami programu inkubacji zakończonego w lubelskiej platformie startowej Unicorn Hub. To jedna z sześciu działających w Polsce Wschodniej. Zakończona z sukcesem 4-miesięczna…
Zobacz więcej: Pierwszy milion… można zdobyć!

O rozwoju Polski Wschodniej w Ełku

O możliwościach rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z samorządowcami i przedsiębiorcami rozmawiali w Ełku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń i senator Małgorzata Kopiczko. Spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym dotyczyło szans inwestycyjnych regionu. Szacuje się, że…
Zobacz więcej: O rozwoju Polski Wschodniej w Ełku

PAKT UCZCIWOŚCI nagradzany na świecie! Jesteśmy jednym z partnerów

Komisja Europejska, wspólnie z Transparency International Secretariat, prowadzi innowacyjny program pilotażowy tzw. Paktu Uczciwości (Integrity Pact). Bierze w nim udział 11 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich Polska i nasz Program Infrastruktura i Środowisko. Teraz…
Zobacz więcej: PAKT UCZCIWOŚCI nagradzany na świecie! Jesteśmy jednym z partnerów

Ruszyły konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Rozpoczęły się konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie. Spotkanie konsultacyjne otworzył minister Jerzy Kwieciński.

– Poddajemy konsultacjom dokument zawierający założenia do Umowy Partnerstwa….
Zobacz więcej: Ruszyły konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

8 lipca 2019 roku zatwierdzono kolejne mikroprojekty w Programie Interreg Czechy – Polska, które będą realizowane w następujących priorytetach:

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
Współpraca instytucji i społeczności,
Edukacja i…
Zobacz więcej: Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

Zapytaj o Fundusze Europejskie w Muszynie

Biją rekordy popularności i przyciągają tłumy turystów. Ogrody sensoryczne, park Zdrojowy, szlaki rowerowe – to tylko niektóre projekty unijne realizowane przez Muszynę, które stały się kołem napędowym rozwoju turystycznego regionu. Tym razem Dwór Starostów,…
Zobacz więcej: Zapytaj o Fundusze Europejskie w Muszynie

Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informujemy, że 12 lipca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 980/VI/19 z dnia 10.07.2019 r. Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca…
Zobacz więcej: Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Stalowej Woli

Nowoczesny blok operacyjny, pracownia endoskopowa oraz centralna sterylizatornia powstały w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. To inwestycja opiewająca na kwotę ponad 25 mln zł. Powiat stalowowolski zaangażował ponad 14 mln a dotacja w ramach Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Stalowej Woli

Wielki urok średnich miast

Wielkie miasta od zawsze inspirowały artystów. Utwory o Paryżu na dobre wpisały się w klasykę – nie tylko francuskiej – piosenki. Londyn nawoływał do buntu w kultowym protest songu grupy The Clash. O tym, że Nowy Jork nigdy nie śpi, przekonywał Frank Sinatra. Na naszym rodzimym…
Zobacz więcej: Wielki urok średnich miast

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

26 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji…
Zobacz więcej: XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój