Tag Archives: dofinansowanie

Dofinansowanie rewitalizacji dawnych przestrzeni przemysłowych w ramach projektu złożonego przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury"

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wspomniany projekt to ostatni etap rewitalizacji kompleksu…
Zobacz więcej: Dofinansowanie rewitalizacji dawnych przestrzeni przemysłowych w ramach projektu złożonego przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury"

Aktualizacja Wykazu Dużych Projektów – załącznika do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wykazu Dużych Projektów (WDP), przyjętą uprzednio przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Integralną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz…
Zobacz więcej: Aktualizacja Wykazu Dużych Projektów – załącznika do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Awaria telefonów w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie

Ze względu na zmianę operatora telekomunikacyjnego, 30 grudnia 2016 roku, mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do:

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i…
Zobacz więcej: Awaria telefonów w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie

Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 26 grudnia 2016 r.

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 26 grudnia 2016 r. uruchomiono 2 197 naborów wniosków na kwotę 179,3 mld zł.
Wnioski o dofinansowanie
Od uruchomienia programów do 26 grudnia 2016…
Zobacz więcej: Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 26 grudnia 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko

28 grudnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” dofinansowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020…
Zobacz więcej: Poprawa bezpieczeństwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko

Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W ramach konkursu możliwe jest…
Zobacz więcej: Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej w województwie łódzkim

Z uwagi na zapytania Wnioskodawców informujemy, że zgodnie z założeniami Planu Działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sektorze zdrowia na rok 2016, w ramach konkursu dla naboru nr…
Zobacz więcej: Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej w województwie łódzkim

Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego w województwie łódzkim

Z uwagi na zapytania Wnioskodawców informujemy, że zgodnie z założeniami Planu Działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sektorze zdrowia na rok 2016, w ramach konkursu dla naboru nr…
Zobacz więcej: Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego w województwie łódzkim

Brandenburgia-Polska: wybrano projekty do wsparcia

14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Brandenburgia-Polska. Zatwierdzono do dofinansowania 5 projektów z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji (łącznie 4,31 mln euro EFRR).
Wybrane projekty mają na…
Zobacz więcej: Brandenburgia-Polska: wybrano projekty do wsparcia

Zatwierdzono wniosek o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2017 rok

8 grudnia 2016 r.  Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła ostateczną weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na 2017 rok w ramach POPW.
W wyniku tej procedury:

wniosek PARP otrzymał 8…
Zobacz więcej: Zatwierdzono wniosek o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2017 rok