Tag Archives: dofinansowanie

Podpisano dwie umowy na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020

10 sierpnia 2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Pierwsza z umów została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…
Zobacz więcej: Podpisano dwie umowy na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020

Nowe centra badawcze na mapie Polski (1)

Na terenie Zabrza i Mazańcowic z pomocą środków Programu Inteligentny Rozwój, powstaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, centra badawczo-rozwojowe. Podczas dzisiejszej wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego na Śląsku, podpisano umowy na dofinansowanie budowy i rozwoju centrów…
Zobacz więcej: Nowe centra badawcze na mapie Polski (1)

Zakończono ocenę formalną projektów dla poddziałania 1.3.1 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Nabór cieszył się dużym…
Zobacz więcej: Zakończono ocenę formalną projektów dla poddziałania 1.3.1 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. na promocję swojego pomysłu

Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Czas pokazać go światu w naszym konkursie i… przy okazji wygrać nagrody, które jeszcze bardziej go nakręcą!
Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
Do 15 października 2016 r. wyślij film, w…
Zobacz więcej: Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. na promocję swojego pomysłu

Ministerstwo Rozwoju ogłasza dwa konkursy pilotażowe na obligacje społeczne

Ruszają kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych.

„Dzięki innowacjom społecznym…
Zobacz więcej: Ministerstwo Rozwoju ogłasza dwa konkursy pilotażowe na obligacje społeczne

Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Informacja dotyczy konkursu zamkniętego dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚ, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Termin zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 przesunięto na 12 sierpnia…
Zobacz więcej: Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych dla województwa małopolskiego

Blisko 900 Małopolan, którzy stracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem, będzie mogło otrzymać pomoc w ramach programu outplacementowego. Jego wartość wynosi ponad 20 mln zł.
Wiosną 2016 r. w konkursie Regionalnego…
Zobacz więcej: Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych dla województwa małopolskiego

Pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wystartowała z pierwszym instrumentem w ramach rządowego programu Start In Poland.
Konkurs Scale UP
Celem pilotażowego konkursu Scale UP jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz…
Zobacz więcej: Pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Zakończono pierwszy nabór w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia – Polska

Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. w programie trwał nabór wniosków w osiach priorytetowych Transport i mobilność oraz Współpraca transgraniczna.
Łącznie wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 43,5 mln euro. Złożone projekty obejmują m.in. modernizację…
Zobacz więcej: Zakończono pierwszy nabór w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia – Polska

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok (uchwała zmieniająca uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego