Tag Archives: dofinansowanie

Tysiąc projektów w Programie Inteligentny Rozwój

W Programie Inteligentny Rozwój do 10 stycznia 2017 roku podpisano 1 000 umów o dofinansowanie projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 9,6 mld zł. Stanowi to 25% całkowitego budżetu programu.
Najwięcej, bo aż 370 projektów dotyczy prac…
Zobacz więcej: Tysiąc projektów w Programie Inteligentny Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny pomógł prawie 10 mln Europejczyków znaleźć pracę w latach 2007 – 2014

5 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013. Raport wskazuje, że do końca 2014 roku co najmniej 9,4 miliona Europejczyków znalazło…
Zobacz więcej: Europejski Fundusz Społeczny pomógł prawie 10 mln Europejczyków znaleźć pracę w latach 2007 – 2014

Spotkanie dla miast ws. drugiego naboru projektów w ramach Urban Innovative Actions

Komisja Europejska uruchomiła drugi nabór na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. W celu wsparcia miast w tym procesie, Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Komisją Europejską…
Zobacz więcej: Spotkanie dla miast ws. drugiego naboru projektów w ramach Urban Innovative Actions

Rozstrzygnięcie kolejnego konkursu drogowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził listę rankingową w ramach konkursu dla projektów drogowych w działaniu 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie kolejnego konkursu drogowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie rewitalizacji dawnych przestrzeni przemysłowych w ramach projektu złożonego przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury"

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wspomniany projekt to ostatni etap rewitalizacji kompleksu…
Zobacz więcej: Dofinansowanie rewitalizacji dawnych przestrzeni przemysłowych w ramach projektu złożonego przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury"

Aktualizacja Wykazu Dużych Projektów – załącznika do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wykazu Dużych Projektów (WDP), przyjętą uprzednio przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Integralną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz…
Zobacz więcej: Aktualizacja Wykazu Dużych Projektów – załącznika do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Awaria telefonów w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie

Ze względu na zmianę operatora telekomunikacyjnego, 30 grudnia 2016 roku, mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do:

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i…
Zobacz więcej: Awaria telefonów w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie

Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 26 grudnia 2016 r.

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 26 grudnia 2016 r. uruchomiono 2 197 naborów wniosków na kwotę 179,3 mld zł.
Wnioski o dofinansowanie
Od uruchomienia programów do 26 grudnia 2016…
Zobacz więcej: Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 26 grudnia 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko

28 grudnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” dofinansowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020…
Zobacz więcej: Poprawa bezpieczeństwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko

Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W ramach konkursu możliwe jest…
Zobacz więcej: Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym