Tag Archives: dofinansowanie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał ją z rąk Jiříego Buriánka, sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Regionów. Nagroda…
Zobacz więcej: Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu z Instrumentu „Łącząc Europę” ogłoszony

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci w dniu 13 października 2016 r. ogłosiła kolejny nabór na projekty mogące otrzymać dofinansowanie z instrumentu CEF. Konkurs będzie trwał do 7 lutego 2017 r. (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do Komisji…
Zobacz więcej: Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu z Instrumentu „Łącząc Europę” ogłoszony

Kolejne polskie projekty wyróżnione w konkursie RegioStars

RegioStars Award to konkurs promujący przykłady dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla innych regionów jako przykłady innowacyjnych rozwiązań finansowanych z Funduszy Europejskich. W tym roku wyróżnienie otrzymały dwa polskie projekty: „Akademia Rozwoju…
Zobacz więcej: Kolejne polskie projekty wyróżnione w konkursie RegioStars

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

W Bukowlu na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną trzech krajów,…
Zobacz więcej: Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

Firmy z Polski Wschodniej chętne do wykorzystywania wzornictwa w biznesie

204 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 12 mln złotych złożyli przedsiębiorcy z Polski Wschodniej w jesiennym konkursie dla działania Wzór na konkurencję, Programu Polska Wschodnia (POPW). Do efektywnego rozdysponowania jest 5 mln złotych. 

„Cieszy fakt, że coraz więcej firm…
Zobacz więcej: Firmy z Polski Wschodniej chętne do wykorzystywania wzornictwa w biznesie

Zakontraktowano wszystkie środki dla projektów kultury wybranych w I konkursie

1 października 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla ostatniego projektu wybranego do dofinansowania w pierwszym konkursie dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie otrzymała Opera Nova w Bydgoszczy na realizację…
Zobacz więcej: Zakontraktowano wszystkie środki dla projektów kultury wybranych w I konkursie

Stypendia dla uzdolnionych uczniów w Małopolsce

Regionalny Program Stypendialny to projekt wspierający uzdolnionych uczniów uczęszczających do małopolskich szkół.
Osiągnięcia uczniów będą punktowane za wyniki w przedmiotach szczególnie ważnych z punktu widzenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Proces…
Zobacz więcej: Stypendia dla uzdolnionych uczniów w Małopolsce

Jest decyzja Komisji Europejskiej o realizacji obwodnic Bełchatowa i Wielunia

27 września 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję o realizacji projektu Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8. Inwestycja warta 424,7 mln złotych otrzyma dofinansowanie środków UE w wysokości 284,4 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W ramach projektu…
Zobacz więcej: Jest decyzja Komisji Europejskiej o realizacji obwodnic Bełchatowa i Wielunia

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF Synergia 2016

28 września 2016 r. Komisja Europejska (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) ogłosiła konkurs na współfinansowanie projektów w sektorze transportu i energii w ramach Rocznego Programu Prac na 2016 – nabór synergiczny dla sektorów: transportu i…
Zobacz więcej: Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF Synergia 2016

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął piątą wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami…
Zobacz więcej: Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020