Tag Archives: dofinansowanie

Dokumenty dla wnioskodawców w programie Polska-Białoruś-Ukraina

18 sierpnia 2016 r. Wspólny Komitet Monitorujący programu Polska-Białoruś-Ukraina zaakceptował dokumenty do pierwszego naboru wniosków, który będzie przeprowadzony w okresie od 11 października do 31 grudnia 2016 r.
Podmioty, które zamierzają składać wnioski o…
Zobacz więcej: Dokumenty dla wnioskodawców w programie Polska-Białoruś-Ukraina

Projekty aplikacyjne dla biznesu i nauki

200 mln złotych to pula środków dostępna w drugiej edycji konkursu na „Projekty aplikacyjne”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje przedsięwzięcia, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, bądź wyłącznie eksperymentalne prace…
Zobacz więcej: Projekty aplikacyjne dla biznesu i nauki

Baza Usług Rozwojowych – szansa na sukces polskich przedsiębiorstw

Prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych, 25 sierpnia 2016 r. zostanie przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. Nowa odsłona portalu będzie dostępna na stronie:…
Zobacz więcej: Baza Usług Rozwojowych – szansa na sukces polskich przedsiębiorstw

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty. Projekty są realizowane w ramach konkursu dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 10.2.1 Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

18 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt pt. Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Pakiet nr 2 Kultura, zarejestrowanego pod numerem RPPM.10.02.01-22-0032/16, złożony przez Samorząd…
Zobacz więcej: Wybrano nowy projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 10.2.1 Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zmiany w Regulaminie konkursu w poddziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu w poddziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15).
Termin rozstrzygnięcia konkursu przesunięto na 13…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w poddziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Wyniki naboru dla projektów dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów kultury w Programie Polska Cyfrowa

Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020.
Spośród 16 wniosków złożonych do oceny przez wnioskodawców wyłoniono do dofinansowania 5 projektów,…
Zobacz więcej: Wyniki naboru dla projektów dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów kultury w Programie Polska Cyfrowa

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 r.

10 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 1677/2016 aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym na 2016 r.
Harmonogram…
Zobacz więcej: Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 r.

Podpisano dwie umowy na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020

10 sierpnia 2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Pierwsza z umów została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i…
Zobacz więcej: Podpisano dwie umowy na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach POIiŚ 2014-2020

Nowe centra badawcze na mapie Polski (1)

Na terenie Zabrza i Mazańcowic z pomocą środków Programu Inteligentny Rozwój, powstaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, centra badawczo-rozwojowe. Podczas dzisiejszej wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego na Śląsku, podpisano umowy na dofinansowanie budowy i rozwoju centrów…
Zobacz więcej: Nowe centra badawcze na mapie Polski (1)