Tag Archives: dofinansowanie

320 mln złotych dla MŚP w Programie Polska Wschodnia

Rusza konkurs, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mogą otrzymać dotację na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Wnioski można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 do 30 listopada br.
Produkty sieciowe to…
Zobacz więcej: 320 mln złotych dla MŚP w Programie Polska Wschodnia

Stan realizacji Programu Inteligentny Rozwój (1)

Już 1403 projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój. Ponad 600 z nich ma już zawarte umowy, których łączna wartość dotacji wynosi blisko 5 mld złotych. Kwota ta stanowi 13 proc. środków przydzielonych na program z Funduszy…
Zobacz więcej: Stan realizacji Programu Inteligentny Rozwój (1)

Nieoprocentowane pożyczki na studia, kursy i szkolenia – nowa inicjatywa Ministerstwa Rozwoju

Nowy konkurs z zakresu innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to szansa dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje. Na udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia,…
Zobacz więcej: Nieoprocentowane pożyczki na studia, kursy i szkolenia – nowa inicjatywa Ministerstwa Rozwoju

Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego – centra logistyczne

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP), ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego – centra logistyczne

Aktualizacja dokumentów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Komitet Monitorujący podczas obrad 5 października 2016 r. zatwierdził aktualizację dokumentów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Lista zaktualizowanych dokumentów:

Program Współpracy Interreg Czechy-Polska (PDF 2 MB)
Podręcznik Wnioskodawcy Interreg…
Zobacz więcej: Aktualizacja dokumentów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

4 Stock w Programie Inteligentny Rozwój pomoże wejść firmom na giełdę

Firmy przygotowujące się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania mogą skorzystać z pomocy oferowanej w Programie Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w nadchodzącej, drugiej edycji konkursu 4 Stock rozdysponuje 10,6 mln zł.
Działanie Wsparcie MŚP w…
Zobacz więcej: 4 Stock w Programie Inteligentny Rozwój pomoże wejść firmom na giełdę

Zatwierdzono projekty parasolowe w programie Brandenburgia-Polska

20 października 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas spotkania zatwierdzono pierwsze projekty oraz przyjęto uproszczenia w procedurze składania wniosków o dofinansowanie.
Ustalenia Komitetu…
Zobacz więcej: Zatwierdzono projekty parasolowe w programie Brandenburgia-Polska

Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał ją z rąk Jiříego Buriánka, sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Regionów. Nagroda…
Zobacz więcej: Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu z Instrumentu „Łącząc Europę” ogłoszony

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci w dniu 13 października 2016 r. ogłosiła kolejny nabór na projekty mogące otrzymać dofinansowanie z instrumentu CEF. Konkurs będzie trwał do 7 lutego 2017 r. (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do Komisji…
Zobacz więcej: Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu z Instrumentu „Łącząc Europę” ogłoszony

Kolejne polskie projekty wyróżnione w konkursie RegioStars

RegioStars Award to konkurs promujący przykłady dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla innych regionów jako przykłady innowacyjnych rozwiązań finansowanych z Funduszy Europejskich. W tym roku wyróżnienie otrzymały dwa polskie projekty: „Akademia Rozwoju…
Zobacz więcej: Kolejne polskie projekty wyróżnione w konkursie RegioStars