Tag Archives: dofinansowanie

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że 15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące…
Zobacz więcej: Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Polska coraz bardziej innowacyjna

Według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016 Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku, Polska przesunęła się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23.

„Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki…
Zobacz więcej: Polska coraz bardziej innowacyjna

Awaria telefonów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy

W związku z awarią techniczną kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy jest utrudniony.Zapraszamy do korzystania z konsultacji w siedzibie Punktu przy ul. Rycerskiej 24, kontaktu pod adresem e-mail: pife.legnica@dolnyslask.pl bądź też kontaktu telefonicznego z…
Zobacz więcej: Awaria telefonów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy

16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

8 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) 16 polskich projektów transportowych. Polska otrzymała blisko 1,9 mld EUR.
W dwóch dotychczasowych konkursach…
Zobacz więcej: 16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok (uchwała zmieniająca uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia…
Zobacz więcej: Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

Zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o zwiększeniu do 39 125 826,47 zlotych kwoty alokacji w konkursie nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 dla priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i…
Zobacz więcej: Zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego

Negocjacje programu Polska-Rosja 2014-2020 zakończone sukcesem

Prace nad przygotowaniem wspólnego programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 dobiegły końca. Uzgodniony 28 czerwca br. program został skierowany do Komisji Europejskiej.

„Zakończenie negocjacji programu to duży sukces, osiągnięty wspólnie…
Zobacz więcej: Negocjacje programu Polska-Rosja 2014-2020 zakończone sukcesem

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 30 czerwca 2016 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 30 czerwca 2016 r.

Zawarto umowę dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska

29 czerwca 2016 r. w Raciborzu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę o dofinansowanie dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska.
Celem projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na…
Zobacz więcej: Zawarto umowę dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska

Program Polska Cyfrowa gotowy na kolejne konkursy

Wiceminister Tadeusz Kościński przewodniczył posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (KM POPC). 23 czerwca 2016 r. podjęto decyzje, które umożliwiają uruchomienie w najbliższych miesiącach naborów projektów w Programie Polska Cyfrowa na kwotę blisko 3,5 mld zł…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa gotowy na kolejne konkursy