Tag Archives: dofinansowanie

Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Informacja dotyczy konkursu zamkniętego dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚ, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Termin zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 przesunięto na 12 sierpnia…
Zobacz więcej: Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych dla województwa małopolskiego

Blisko 900 Małopolan, którzy stracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem, będzie mogło otrzymać pomoc w ramach programu outplacementowego. Jego wartość wynosi ponad 20 mln zł.
Wiosną 2016 r. w konkursie Regionalnego…
Zobacz więcej: Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych dla województwa małopolskiego

Pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wystartowała z pierwszym instrumentem w ramach rządowego programu Start In Poland.
Konkurs Scale UP
Celem pilotażowego konkursu Scale UP jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz…
Zobacz więcej: Pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Zakończono pierwszy nabór w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia – Polska

Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. w programie trwał nabór wniosków w osiach priorytetowych Transport i mobilność oraz Współpraca transgraniczna.
Łącznie wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 43,5 mln euro. Złożone projekty obejmują m.in. modernizację…
Zobacz więcej: Zakończono pierwszy nabór w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia – Polska

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok (uchwała zmieniająca uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że 15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące…
Zobacz więcej: Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Polska coraz bardziej innowacyjna

Według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016 Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku, Polska przesunęła się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23.

„Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki…
Zobacz więcej: Polska coraz bardziej innowacyjna

Awaria telefonów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy

W związku z awarią techniczną kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy jest utrudniony.Zapraszamy do korzystania z konsultacji w siedzibie Punktu przy ul. Rycerskiej 24, kontaktu pod adresem e-mail: pife.legnica@dolnyslask.pl bądź też kontaktu telefonicznego z…
Zobacz więcej: Awaria telefonów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy

16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

8 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) 16 polskich projektów transportowych. Polska otrzymała blisko 1,9 mld EUR.
W dwóch dotychczasowych konkursach…
Zobacz więcej: 16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok (uchwała zmieniająca uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia…
Zobacz więcej: Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego