Tag Archives: dofinansowanie

Wolna posada we Wspólnym Sekretariacie Interreg Europa

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa (zlokalizowany w Lille we Francji) poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta ds. projektów.
Treść ogłoszenia o pracę jest dostępna na oficjalnej stronie programu.
 
Zobacz więcej: Wolna posada we Wspólnym Sekretariacie Interreg Europa

Zakończono nabór wniosków dla konkursów w działaniu 2.4.5 Programu Infrastruktura i Środowisko

23 maja br. zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, typ projektów 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i…
Zobacz więcej: Zakończono nabór wniosków dla konkursów w działaniu 2.4.5 Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończenie III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich już za nami. Między 12 a 15 maja blisko 900 beneficjentów projektów unijnych pokazało rezultaty swojej pracy, przygotowując atrakcje dla odwiedzających.
Dziękujemy beneficjentom za zaangażowanie, kreatywność…
Zobacz więcej: Zakończenie III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Projekt pozakonkursowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wybrany do dofinansowania w ramach działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

16 maja 2016 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie…
Zobacz więcej: Projekt pozakonkursowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wybrany do dofinansowania w ramach działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zatwierdzenie wykazów projektów subregionalnych

19 maja 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne– SPR dla subregionów: Małopolski Zachodniej, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego….
Zobacz więcej: Zatwierdzenie wykazów projektów subregionalnych

Pokazali jak Fundusze Europejskie zmieniły Podkarpackie!

Prawie 2 tys. uczniów podkarpackich szkół wzięło udział w konkursie, w którym należało pokazać, jak projekty finansowane przez Unię Europejską rozwinęły województwo podkarpackie. Uroczysta gala, ogłoszenie nazwisk zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie w…
Zobacz więcej: Pokazali jak Fundusze Europejskie zmieniły Podkarpackie!

Wyniki naboru w ramach Osi Priorytetowej "Cyfrowe Śląskie", Regionalnego Programu dla województwa śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 zatwierdził z 10.05.2016 r. „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla…
Zobacz więcej: Wyniki naboru w ramach Osi Priorytetowej "Cyfrowe Śląskie", Regionalnego Programu dla województwa śląskiego

Zakończono pierwszy etap największego konkursu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

5 maja 2016 r. ogłoszono wyniki pierwszego etapu oceny projektów złożonych w ramach konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jest to największy konkurs pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie – aż 5 mld zł – z konkursów Programu…
Zobacz więcej: Zakończono pierwszy etap największego konkursu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Polsko-słowackie pogranicze: ruszył kolejny nabór wniosków

Można już składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na polsko-słowackim pograniczu. W puli jest ok. 23,76 mln euro. Środki pochodzą z programu Interreg Polska-Słowacja.
Fundusze programu to 145,7 mln euro, które są…
Zobacz więcej: Polsko-słowackie pogranicze: ruszył kolejny nabór wniosków

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2016 r.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag…
Zobacz więcej: Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020