Tag Archives: dofinansowanie

Ile słoni może wejść na estakadę pod Rabką? To już sprawdzone!

W Małopolsce trwa budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój. Budowę wspierają fundusze europejskie. A nad pracami czuwają fachowcy. Właśnie przeprowadzili próby obciążeniowe na nowej estakadzie w Skomielnej Białej. 
Estakada ma długość 1 km. W najwyższym punkcie…
Zobacz więcej: Ile słoni może wejść na estakadę pod Rabką? To już sprawdzone!

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia za nami

Program realizowany jest w bardzo dobrym tempie, a wydatki z Komisją Europejską rozliczane sprawnie. Kontraktacja w POPW wynosi ok. 73% wartości środków. Pomiędzy 2017 a 2019 r. wydatki w Programie wzrosły z 11% do 36% alokacji POPW. Jest to szczególnie widoczne w przypadku…
Zobacz więcej: XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia za nami

2,7 mln euro na mikroprojekty w Interreg Polska-Słowacja!

Do 31 lipca 2019 roku trwa nabór mikroprojektów w programie Interreg V-A Polska – Słowacja, w priorytetach:

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Dostępne…
Zobacz więcej: 2,7 mln euro na mikroprojekty w Interreg Polska-Słowacja!

Znajdź swoje miejsce na mapie… zawodowych możliwości!

Morze, jeziora, góry? Pewnie masz już plany na wakacje. Zakreślasz na mapie punkty do odwiedzenia, odhaczasz zakupową check-listę i sprawdzasz prognozę pogody, marząc o błogim relaksie.
Trzymamy kciuki za dobry wypoczynek, który ożywi ciało i umysł. Kiedy jednak znudzi Ci się letnie…
Zobacz więcej: Znajdź swoje miejsce na mapie… zawodowych możliwości!

Zmiana programu Polska-Słowacja 2014-2020 – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (1)

22 maja 2019 roku polsko-słowacki Komitet Monitorujący podjął decyzję o zmianie elementu programu (art. 8, ust. 12 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013).
Zmiana programu polega na przesunięciu około 5,3 mln euro środków przeznaczonych na projekty z zakresu transportu multimodalnego na realizację…
Zobacz więcej: Zmiana programu Polska-Słowacja 2014-2020 – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (1)

Anulowanie konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Szanowni Wnioskodawcy,
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, realizując zadania Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), planuje z dniem 4 czerwca 2019 roku anulowanie, z powodu wystąpienia zdarzeń niezależnych od IOK konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/19 na…
Zobacz więcej: Anulowanie konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Spotkanie otwierające projekt "Healing Places"

Główny Instytut Górnictwa – partner wiodący międzynarodowego projektu „Healing Places” – 29 maja 2019 r. – rozpoczął w Katowicach trzydniowe spotkanie robocze służące omówienie działań wykonywanych przez poszczególnych partnerów z Włoch, Czech,…
Zobacz więcej: Spotkanie otwierające projekt "Healing Places"

Dobrze wykorzystane 15 lat Polski Wschodniej w UE

Dzięki polityce spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej już ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł. Projekty te zmobilizowały niepoliczalną rzeszę ludzi – zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji oraz tych,…
Zobacz więcej: Dobrze wykorzystane 15 lat Polski Wschodniej w UE

Program Inteligentny Rozwój wspiera proekologiczne inwestycje w odnawialne źródła energii

Zgodnie z wymogami unijnej polityki klimatycznej Polska do 2020 roku musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w produkcji i konsumpcji energii. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę. Dzięki programowi Inteligentny Rozwój (POIR) pojawia się nowa możliwość…
Zobacz więcej: Program Inteligentny Rozwój wspiera proekologiczne inwestycje w odnawialne źródła energii

Wybrano do dofinansowania 2 projekty w ramach poddziałania 5.4.1 – "Zdrowie na rynku pracy" – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 2 wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych na łączną kwotę ogółem 3 562 748,00 zł. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego…
Zobacz więcej: Wybrano do dofinansowania 2 projekty w ramach poddziałania 5.4.1 – "Zdrowie na rynku pracy" – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych