Tag Archives: dofinansowanie

1,83 mld zł na warszawskie metro zagwarantowane

Takie wsparcie z funduszy unijnych otrzyma Warszawa na kolejny etap budowy metra. Umowę o dofinansowanie wartej ponad 3,16 mld złotych inwestycji podpisali 23 września przedstawiciele miasta i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko zostaną…
Zobacz więcej: 1,83 mld zł na warszawskie metro zagwarantowane

4 nowe inwestycje w sektorze kultury

21 września 2016 r. podpisano kolejne umowy o dofinansowanie 4 projektów z sektora kultury w Programie Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt wszystkich sześciu inwestycji wynosi około 42,6 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z VII priorytetu Programu Infrastruktura i…
Zobacz więcej: 4 nowe inwestycje w sektorze kultury

43 projekty z zakresu edukacji ekologicznej z szansą na otrzymanie dofinansowania UE

20 września 2016 r. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listy rankingowe w dwóch konkursach Programu Infrastruktura i Środowisko dla działania 2.4 Ochrona przyrody edukacja ekologiczna, poddziałania 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i…
Zobacz więcej: 43 projekty z zakresu edukacji ekologicznej z szansą na otrzymanie dofinansowania UE

6 projektów z sektora kultury z dofinansowaniem UE

W dniach 15-16 września 2016 roku podpisano kolejne umowy o dofinansowanie 6 projektów z sektora kultury w Programie Infrastruktura i Środowisko. 
Łączny koszt wszystkich sześciu inwestycji wynosi około 157,6 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z VII priorytetu Programu…
Zobacz więcej: 6 projektów z sektora kultury z dofinansowaniem UE

Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: "Jakość pracy i życia Polaków i Polek "

Informacje o konferencji
W ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaplanowano 12 konferencji w całej Polsce, w którym udział weźmie Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju.
16 września 2016 r. odbędzie się konferencja z udziałem wiceministra Pawła Chorążego…
Zobacz więcej: Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: "Jakość pracy i życia Polaków i Polek "

75 koncepcji projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Podczas posiedzenia, które odbyło się 13-14 września br. w Hämeenlinnie, w Finlandii, Komitet Monitorujący wybrał 75 koncepcji projektów, które mogą złożyć pełny wniosek projektowy w drugim etapie naboru.

Priorytet programu IBSR
liczba konceppcji propjektów…
Zobacz więcej: 75 koncepcji projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków dla Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie w kwocie 32 mln zł…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

6 września 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.
Wprowadzone zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.
Wytyczne są…
Zobacz więcej: Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Bank pomysłów w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER – możesz mieć wpływ na rozwój aplikacji

W Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) została dodana nowa funkcjonalność – Bank pomysłów.
Jest to miejsce, w którym każdy użytkownik systemu ma możliwość dodawania swoich pomysłów dotyczących rozwoju aplikacji SOWA. Zgłoszone pomysły będą widoczne dla…
Zobacz więcej: Bank pomysłów w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER – możesz mieć wpływ na rozwój aplikacji