Tag Archives: dofinansowanie

16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

8 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) 16 polskich projektów transportowych. Polska otrzymała blisko 1,9 mld EUR.
W dwóch dotychczasowych konkursach…
Zobacz więcej: 16 polskich projektów z dofinansowaniem z Instrumentu „Łącząc Europę”

Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok (uchwała zmieniająca uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia…
Zobacz więcej: Zmiana harmonogramu naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Lubuskiego

Zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o zwiększeniu do 39 125 826,47 zlotych kwoty alokacji w konkursie nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 dla priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i…
Zobacz więcej: Zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego

Negocjacje programu Polska-Rosja 2014-2020 zakończone sukcesem

Prace nad przygotowaniem wspólnego programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 dobiegły końca. Uzgodniony 28 czerwca br. program został skierowany do Komisji Europejskiej.

„Zakończenie negocjacji programu to duży sukces, osiągnięty wspólnie…
Zobacz więcej: Negocjacje programu Polska-Rosja 2014-2020 zakończone sukcesem

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 30 czerwca 2016 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 30 czerwca 2016 r.

Zawarto umowę dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska

29 czerwca 2016 r. w Raciborzu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę o dofinansowanie dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska.
Celem projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na…
Zobacz więcej: Zawarto umowę dla pierwszego dużego projektu z sektora środowiska

Program Polska Cyfrowa gotowy na kolejne konkursy

Wiceminister Tadeusz Kościński przewodniczył posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (KM POPC). 23 czerwca 2016 r. podjęto decyzje, które umożliwiają uruchomienie w najbliższych miesiącach naborów projektów w Programie Polska Cyfrowa na kwotę blisko 3,5 mld zł…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa gotowy na kolejne konkursy

Polska Wschodnia pnie się w górę dzięki Funduszom Europejskim

O efektach Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW), możliwościach jakie daje jego następca – Program Polska Wschodnia (POPW) oraz o ich wpływie na rozwój Podkarpacia, mówił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podczas konferencji „Polska Wschodnia dziś i…
Zobacz więcej: Polska Wschodnia pnie się w górę dzięki Funduszom Europejskim

Inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej z unijnym dofinansowaniem

14 projektów dotyczących infrastruktury drogowej otrzyma łącznie 1,2 mld zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Jeszcze w czerwcu zostaną podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie. 

„Przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia dostępności  transportowej stolic województw…
Zobacz więcej: Inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej z unijnym dofinansowaniem

Polska bliska pozyskania 8 mld zł na inwestycje transportowe z Instrumentu „Łącząc Europę”

Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim propozycję podziału środków z budżetu drugiego konkursu o wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać blisko 1,9 mld euro.
Propozycja…
Zobacz więcej: Polska bliska pozyskania 8 mld zł na inwestycje transportowe z Instrumentu „Łącząc Europę”