Tag Archives: dofinansowanie

Polsko-słowackie pogranicze: ruszył kolejny nabór wniosków

Można już składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na polsko-słowackim pograniczu. W puli jest ok. 23,76 mln euro. Środki pochodzą z programu Interreg Polska-Słowacja.
Fundusze programu to 145,7 mln euro, które są…
Zobacz więcej: Polsko-słowackie pogranicze: ruszył kolejny nabór wniosków

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2016 r.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag…
Zobacz więcej: Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020

Program Interreg Polska-Słowacja: nabór ekspertów do oceny projektów

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku o wpis na listę ekspertów wspierających instytucje wdrażające program. Eksperci będą uczestniczyć w ocenie projektów pod względem spełnienia warunków formalnych, kwalifikowalności w zakresie pomocy publicznej oraz kryteriów…
Zobacz więcej: Program Interreg Polska-Słowacja: nabór ekspertów do oceny projektów

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego (1)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach: 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w…
Source: Fundusze