Testowane narzędzie w projekcie ChemMultimodal (Interreg Europa Środkowa)

Testowane narzędzie w projekcie ChemMultimodal (Interreg Europa Środkowa)

ChemMultimodal 
To projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe Program. 
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania transportu multimodalnego produktów chemicznych w regionie Europy…
Zobacz więcej: Testowane narzędzie w projekcie ChemMultimodal (Interreg Europa Środkowa)