Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów

Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów

W perspektywie finansowej 2014-2020 obok dużych projektów infrastrukturalnych wsparcie ze strony inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania inwestycji będą mogły uzyskać również projekty dotyczące kolei aglomeracyjnej. Inwestycje tego typu będą ubiegały się o przyznanie dofinansowania…
Zobacz więcej: Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów