Wybrano do dofinansowania kolejny projekt pozakonkursowy w zakresie aktywnej integracji

Wybrano do dofinansowania kolejny projekt pozakonkursowy w zakresie aktywnej integracji

5 grudnia 2019 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę  570 tysięcy zł.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub…
Zobacz więcej: Wybrano do dofinansowania kolejny projekt pozakonkursowy w zakresie aktywnej integracji