Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie na mobilność ponadnarodową

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie na mobilność ponadnarodową

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-20201.
Wydłużeniu…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie na mobilność ponadnarodową