Wyniki oceny formalnej kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zakończono etap kwalifikacji formalnej kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.  
Łącznie złożono 178 kart projektów w 5 subregionach….
Zobacz więcej: Wyniki oceny formalnej kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego