Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.
Do dalszego etapu oceny przeszło 33 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"