Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w III konkursie nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17.
Do dalszego etapu oceny przeszło 37…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji