Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

18.11.2020 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 rok, a w dniu 26.11.2020 r. – weryfikację projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji…
Zobacz więcej: Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020