Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził „Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego…
Zobacz więcej: Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego