Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych"

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.
Celem głównym badania jest…
Zobacz więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych"