Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu – program Polska – Słowacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu – program Polska – Słowacja

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru (listopad – grudzień 2019 roku) i analizy 5 wskaźników rezultatu.
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce,…
Zobacz więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu – program Polska – Słowacja