Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

10 października br. spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska,…
Zobacz więcej: Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg