Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Z dniem 12 lutego 2018 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zawiesza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój Eksperci PO IR ogłoszony 27…
Zobacz więcej: Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój