Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Dokonano zmiany w Programie Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020. Od 16 stycznia 2018 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu.
W POPW, w rozdziale 12.1. Wykaz dużych projektów dodano dwie inwestycje w osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa, tj.:

Prace na linii kolejowej nr 25 na…
Zobacz więcej: Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów