Zmiana regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów”

Zmiana regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów”

W konkursie w działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) zmienił się Regulamin.
Wprowadzone zmiany
Regulamin…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów”