Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadził zmianę do regulaminu konkursu. Zmiana jest spowodowana zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2015 r. Dokument ten skutkuje m.in. utratą statusu akredytowanych ośrodków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego