Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

§16 ust.1 otrzymał brzmienie: „Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego