Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Wielkopolskiego informuje, iż zmieniono zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 w pkt. 2.4.3, który przyjął brzmienie:
„Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w wersji…
Zobacz więcej: Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego