Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Od 29 czerwca 2018 roku obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2018 rok . Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu naboru konkursowego w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.  Nabór zostanie przeprowadzony w…
Zobacz więcej: Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia