Zmiany w harmonogramie naborów Programu Polska Wschodnia

Zmiany w harmonogramie naborów Programu Polska Wschodnia

Od 29 marca 2018 r. obowiązuje zaktualizowany harmonogram naborów na 2018 rok w Programie Polska Wschodnia.
Zmiany:

Podano budżet konkursu na operatorów Platform startowych w poddziałaniu 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wyniesie on 130 mln zł.
Zwiększono budżet…
Zobacz więcej: Zmiany w harmonogramie naborów Programu Polska Wschodnia