Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wprowadzono następujące modyfikacje w Szczegółowym opisie osi priorytetowych (SZOOP):

przygotowano opisy nowych instrumentów wsparcia: poddziałanie 2.3.5 Design…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)