Zmiany w wytycznych w obszarze rynku pracy

Zmiany w wytycznych w obszarze rynku pracy

8 sierpnia 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.
Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji…
Zobacz więcej: Zmiany w wytycznych w obszarze rynku pracy