Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich dla firm - szkolenie + warsztatyFundusze europejskie dla firm - szkolenie
Wybrana lokalizacja szkolenia KrakówRzeszów
Imię i nazwisko uczestnika
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
E-mail
Szczegółowe dane do faktury

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności za szkolenie w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
Konto do wpłat: ING Bank Śląski 19 1050 1445 1000 0090 3053 3930
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
UniFund Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia następuje zwrot dokonanych opłat uczestnikomm.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UniFund Sp. z o.o. do celów związanych z realizacją usług oraz przekazaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr 144, poz. 1204).