Tag Archives: dostępność

Świat dostępny dla każdego

„Projekty finansowane ze środków unij­nych są szansą na to, by przestrzeń publiczna w Polsce stała się w końcu bardziej dostępna dla każdego z nas. Niezależnie od poziomu sprawności.” – uważa dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwer­salnego na…
Source: Fundusze