Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dotacji, którego celem  jest wsparcie gmin z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkursy przygotowano w ramach współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z samorządami…
Zobacz więcej: Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji