Konsultacje publiczne i międzyresortowe projektu rozporządzenia w sprawie certyfikacji dostępności

Konsultacje publiczne i międzyresortowe projektu rozporządzenia w sprawie certyfikacji dostępności

Rozpoczął się proces konsultacji międzyresortowych i publicznych projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu…
Zobacz więcej: Konsultacje publiczne i międzyresortowe projektu rozporządzenia w sprawie certyfikacji dostępności