Platformy startowe Polski Wschodniej w komplecie! Umowy ze wszystkimi partnerstwami podpisane!

Platformy startowe Polski Wschodniej w komplecie! Umowy ze wszystkimi partnerstwami podpisane!

Zgłoszenia pomysłów na innowacyjny biznes można już składać i do szóstej Platformy startowej. To efekt podpisania umowy między Białostockim Parkiem Naukowo -Technologicznym – animatorem Platformy Hub of Talents 2, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oferta Platform…
Zobacz więcej: Platformy startowe Polski Wschodniej w komplecie! Umowy ze wszystkimi partnerstwami podpisane!