Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe)…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.