Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC):

Instytucji Zarządzającej pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej,
Instytucji Pośredniczącej.

Oznacza to, że instytucje w systemie realizacji POPC spełniają kryteria…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej